پیجر پرستار

به طور کلی سیستم احضار پرستار یا پیجر بیمارستانی دارای مزایای
بسیاری بوده که می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • آرامش رواني بيمار
  • ارتباط سريع و آسان بين بيمار و پرستار
  • كاهش فشار كاري روي كادر پرستاری
  • امكان نظارت و مديريت بهينه ارائه خدمات درماني به بيماران به وسيله گزارش گيری از سيستم احضار پرستار و پیجر

تماس با واحد فروش تماس با واحد پشتیبانی

سیستم فراخوان پرستار

کلید فراخوان سرتخت بیمار به همراه زیربالشتی:(پیجر سر تخت بیمار)

این کلید یا پیجر فقط عملیات فراخوان را انجام داده و پرسنل پرستاری پس از دیدن پیغام Call و شماره تخت متناظر، به بیمار مربوطه مراجعه، خدمات لازم را به بیمار ارائه می نمایند.

کلید کششی سرویس بهداشتی:(پیجر اضطراری)

این مدل مناسب نصب در سرویس های بهداشتی بوده و بیمار در مواقع اضطراری میتواند با کشیدن بند متصل به دستگاه، ایستگاه پرستاری و پرستار مربوطه را مطلع نموده و درخواست خدمات نماید.

 

سیستم فراخوان بیمارستان

چراغ سر در اتاق بیمار:

در مواقعی که پرستار به تابلو ایستگاه پرستاری دسترسی ندارد، با روشن شدن این چراغ در بالای درب اتاقها و یا راه رو مربوطه، پرسنل پرستاری متوجه فراخوان توسط بیماران آن اتاق میگردند.

 

سیستم فراخوان بیمارستان

مانیتور مرکزی:

محل نصب این مانیتور در ایستگاه پرستاری بوده و به کمک این مانیتور ایستگاه پرستاری میتواند از فراخوان های انجام شده توسط بیماران هر اتاق مطلع شوند.

سیستم فراخوان بیمارستان

گیرنده مچی:(تابلو فراخوان)

این گیرنده به صورت اختیاری جهت پرستاران هر بخش میتواند مورد استفاده قرار گیرد تا در مواقعی که خارج از ایستگاه پرستاری می باشند از فراخوانهای انجام شده مطلع شوند.

سیستم فراخوان بیمارستان

پیجر سالمندان:

جهت استفاده سالمندان و یا افراد کم توان در اختیار ایشان قرارداده شده تا در مواقع نیاز پرسنل پرستاری و یا مددکاری را فراخوان نمایند و کد مخصوص هر پیجر بر روی تابلو نمایشگر و یا پیچر مچی(ساعتی)نمایش داده خواهد شد.

نقشه سیستم فراخوان پرستار و یا پیجر بیمارستانی

سیستم فراخوان پرستار

جهت دریافت هرگونه اطلاعات و راهنمایی در خصوص پیچرها با ما تماس بگیرید.

تماس با واحد فروش تماس با واحد پشتیبانی

فهرست
آیا نیاز به مشاوره دارید؟